Project 248
Ref n°: 248
Team Leader
Yiu Chin Pang

Team Members
Yiu Chin Pang, Chris Yiu-Hang, Stephanie Mee Lee Tan, Chan Siu Hon

Country
Hong Kong

Office
HKU SPACE