Project 332
Ref n°: 332
Team Leader
Lin Wei

Team Members
Lin Wei, Liu Lei, Fang Wen, Gu Jun

Country
China

Office
BEINJING QINHEHANJIN ARCHITECT DESIGN & CONSULTATION CO.LTD