Project 90
Ref n°: 90
Prizes
HONOURABLE MENTION

Team Leader
Spiridon Kakavas

Team Members
Spiridon Kakavas, Dimitris Giannisis, Eleni Klonizaki

Country
Greece

Associates
Kostanti Stamataki, Georgia Nikolakopoulou